Het rapport de Meijer

Description of the image

Het rapport de Meijer is een onbekende, interne geschiedenis van de Nederlandse inlichtingendiensten over de periode 1912 - 1947. Deze geschiedenis is geschreven door Marinus de Meijer in het midden jaren van de jaren zestig, op verzoek van de toenmalige dienstleiding. De auteur was een insider die voor de Tweede Wereldoorlog werkte bij de inlichtingendienst van de politie in Rotterdam, en na de oorlog bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Deel 1 (pagina 1-104) (oude WOB versie)
Deel 2 (pagina 105-176) (oude WOB versie)
Deel 3 (pagina 177-274) (oude WOB versie)
Deel 4 (pagina 275-347) (oude WOB versie)
Deel 5 (pagina 348-408) (oude WOB versie)
Deel 6 (pagina 409-484) (oude WOB versie)

Description of the image

Van het rapport De Meijer is een transcriptie beschikbaar. Op basis van de tekst van het openbaar gemaakte rapport is een nieuwe, digitale versie gemaakt. Hierdoor komt alle tekst in een heldere, goed leesbare en doorzoekbare vorm beschikbaar. Dit PDF bestand is vrij om te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

PDF Heruitgave van het rapport De Meijer

Kaft van het boek

In het publieksboek "Uiterst Vertrouwelijk" gebruiken diverse experts de geschiedschrijving van De Meijer als startpunt om te reflecteren op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zij werpen licht op de wereld die De Meijer beschrijft en verbinden die met huidige ontwikkelingen. Wat waren de vijandbeelden van Nederlanders? Hoe zijn de taken van geheime diensten veranderd? En hoe verhouden ze zich tot de democratische rechtsstaat? Dit boek laat zien hoe het eenvoudige documentatiewerk van enkele militairen uitgroeide tot professionele organisaties waar nu duizenden mensen werken.

Bestelpagina bij de uitgever Querido
Prospectus van het boek